Web đang trong quá trình nâng cấp, nếu gặp lỗi xin nhấn ctrl + f5 hoặc mở web bằng tab ẩn danh. Xin cảm ơn!
Danh sách 136 sản phẩm

tủ đông chính hãng, giá tốt

Tủ đông Sanaky VH-2899W3 dung tích 220 lít

6,900,000₫ 6,460,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-2299W1 dung tích 165 lít

5,700,000₫ 5,468,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-3699A2K dung tích 270 lít

6,560,000₫ 6,270,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-2599W1 dung tích 195 lít

5,900,000₫ 5,720,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-6699W1 dung tích 485 lít

11,250,000₫ 10,660,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-182K dung tích 140 lít

6,500,000₫ 6,136,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-2899K3 dung tích 210 lít

8,100,000₫ 7,616,000₫

XEM NGAY

Tủ đông mát Inverter Alaska BCD-5568CI dung tích 372 lít

12,100,000₫ 10,200,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-5699W3 dung tích 365 lít

10,500,000₫ 10,150,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-4099W3 dung tích 280 lít

8,100,000₫ 6,789,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-3699W3 dung tích 260 lít

6,950,000₫ 6,488,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Inverter Alaska BD-400CI dung tích 295 lít

9,760,000₫ 8,190,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-6699W3 dung tích 485 lít

12,390,000₫ 11,540,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-1399HY3 dung tích 1143,5 lít

30,000,000₫ 23,919,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-1199HY3 dung tích 900 lít

19,500,000₫ 18,200,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-8699HY3 dung tích 761 lít

16,390,000₫ 13,400,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-6699HY3 dung tích 530 lít

12,190,000₫ 11,490,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-5699HY3 dung tích 410 lít

10,500,000₫ 9,890,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Alaska BD-300 dung tích 205 lít

6,330,000₫ 4,790,000₫

XEM NGAY

Tủ đông Sanaky VH-2599A2K dung tích 208 lít

6,100,000₫ 5,590,000₫

XEM NGAY

0822 051 051